Mens tre av hundekjørerne har kommet inn til Neiden 1, ligger Niklas 96 kilometer lengre bak i løypa og hviler. Under løpet er det lagt inn obligatorisk hvile, og Niklas har valgt å ta 16 timer i Tana. Dermed er det andre kjørere det snakkes om i Finnmarksløpet nå.

21 av de beste hundekjørerne har vi Tana har måttet sette igjen flere hunder. Verst ute er Femundløp-vinner, og vinner av Finnmarksløpet i fjor, Petter Karlsson. Nå har han bare 10 hunder i spannet. Niklas kjører fortsatt med alle 14. Hvordan dette har slått ut, vil vise seg når alle kjørerne har tatt 16-timershvilen. Da kan Niklas være tilbake i teten.

De som har valgt å ikke hvile i Tana har måttet sette igjen flere hunder. Verst ute er Femundløp-vinner, og vinner av Finnmarksløpet i fjor, Petter Karlsson. Nå har han 10 hunder i spannet. Niklas kjører fortsatt med alle 14.