Niklas la ut på løpets lengste etappe med et uthvilt spann, etter å ha tatt 8 timer hvile ved Søvollen. Nå, 21.00 på lørdag, holder han perfekt frart i løypa på vei mot Orkelbogen. Han har passer Inger Marie Haaland, og ligger nr 2 bak Nina Skramstad av de som har igjen bare åtte timer obligatorisk hvletid.

I stjerneklart vær og nesten vindstille, ligger Niklas å kjører med trygg forvissning om at det taktiske valget på Søvollen var klokt. Ikke langt foran ham i løypa sliter Lars Monsen med å få sine hunder til å gå. Når Monsen hviler, vil Niklas passere ham i løypa og forsvinne ut av syne.

Når alle har tatt ut like mye hviletid, kommer Niklas kanskje til å være topp tre!