Når en driver hundekjøring med polarhunder, krever det litt andre løsninger sommerstid. Da Niklas Rogne, startet oppkjøringen til neste sesong, foregikk all trening på natta. Grunnlaget for neste sesong ble lagt med månen som vitne, på stier og skogsveier på Narjordet.